Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Småfåglarna

Röret överfyllt av gäster
*

Småfåglarna
Länsar mitt matförråd inga frön från skogen 

Går ut och propp fyller allt synligt som fast

Rören blir genast överfyllda
.. överfyllt av gäster 


*
Uttryck på mål; ”ät nu och tig” säger jag till vännerna 

och går in 


*
Härligt så länge solrosens frö att strö ut 

RS ( G) 10/4 2022

RS(G) bild; Matröret på frön överfyllt av gäster