Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Bitvisagröna silvriga

Nyser
fryser i lokalt hårda vindar

Myser


Grönbruna stråna

Tänket i går sköna tonerna om vår

Intensivare
vår mot sommaren står
In går

Jordskorpan


Ytliga synliga grönbruna
... ...Hårstrån

Bitvisagröna ängder
...vintriga
strår som rår

Rinner bäcken flödet silvriga vår

RSG 15-5-2022

RSG foto 14-5-2022 ..Vårbäcken i glitterflöden silvriga