Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Helhet på konsten i att älska..

 

Helhet i konsten
Det är svårt att vara en älskad av många det kan det gå fel, och läka till en helhet då inte kanske alltid så lätt sant en konst.  Älskad och älskad säger någon ja så går det att uttrycka sig, men att få till stånd en substans på trygga normer i älska för nutid som framåt inte alltid så lätt för alltid något grummel i botten på koppen och heller inte är det jämt så enkelt att älska sig själv.
- Detta trygg på helhet oavsett, så, att acceptera en medmänniska, respekt för livet för det en är, är en av högsta önskan mig personligen att befinnas i och vänskap att bygga på är alls inte fel.
- Någon älskar någon men alla kan inte älska alla men älska sin nästa kan man respekt för livet.
Älska sin nästa går! Glöm inte vad Vår Herre sa i bibelskrift” älska din nästa som dig själv”. Här tyder jag " som dig själv" hans uttal att man måste först älska sig själv för att fullödigt kunna älska sin nästa. Hur ska man kunna älska sin nästa om man inte älskar sig själv detta tål att tänka på.
- Män som kvinnor folk på helhet vi bör nog ta in på helheten konsten i att älska.
Vad är det som gjort att folk på helhet inte accepterar sig själv då kan man undra ja även det tål att tänka på.

/Mitt personliga som orsaker till hela som ohela människor, oavsett kön, är den eländiga Jantelagen " fjantig lag" som styrt och härjat en hel värld i alla tider/

God dag RSG 21-5-2022