Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Barn i vinst

 

Sorgspets kan befinnas de små
Därför om hand i tid små barnen
...Omhand
i tid Lyssna, möta omfamna
..små liv det, de vill

Förstå finnas

vinst till i att förmå


Barn vill.. i trygghet
...Behöver få vara en som sig med dig... 

Den lilla handen i din hand
..omvårda

Desorienterade små liven kan kommas 
att befinnas
Huggen, slagen, små själar, blödande de

… små dyra skatter förgå sina år ..
Mörkret själar kan riva upp djupa sår..

Demoner av sorger implementeras
..Små…. Då, ”sorgspetsad”
Trampade 
Stigar
… små fötter i skoskav ..
Hur då att nå, tryggad fortsätta gå …

RSG 2022

RSG foto barn kan befinnas i trygghet