Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Vad hänt

Vad har hänt med vissa..
Går, bara gissa
…Bakom, stugan för att
Möjligt kissa
*
Strilen skön minnet rön
*
Dasset fruset då..

Gick, hukande inpå..
Huset  
*
…Då Myrens äng strilandes ..
Nu, under locket filandes strilet ..

* Skogen
 *
Trogen..
*
…Litet hus satte, till
Underbart, lysande .. genom fönstret
...Ljusstrålarnas drill
*
Genom, rutan ängder skön
som vindar böjer
…Sjungande fägring markernas kind sång som förnöjer

 

RSG 16-6-2022

RSG foto eget privat