Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

RSG foto juni 2022

På tal om

På tal om….. !
… Hade önskat sex- sju blommor under 
kudden den natten 
och

Sju är ju brukligt i färgskatter midsommar men
…… Så upptagen i att, så bara tre
 ...

Fastän på tal om
...
upptagen: 

På något sätt blev det så klurigt så in i ...slänten men
......till sist gick att ordna i gå, gick att ordnas
 med tre av blå
...Väl an gott väl det då

RSG junin 2022