Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Draget

Jaget
Underskrift
*
Parenteser
*
Taget
*
Om inte jag i draget.. øööö
*
Hur då längre
*
Framöver ....
*
Arbetslaget

*** Taget *
* Drag i omtag
Omtaget draget framöver

RSG 26-7-2022

RSG foto Bidraget