Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Varandra genom

*** /Det enda vi är pliktiga i att göra
älska varandra som tål i att tänka på vara vänner/
**
Varandra genom
Lyssna, läka låtas helas

..Tillsammans 


Varandra nöjda.. 


Generösa, ösa kärlek.....

Förståelse in 
..Sättas 
I


 
Älska genom
.. 
Skuld lösa.. …
Generösa 
…

*Älska varandra genom RSG 21–2022
Fri vers (Fri form) av Rakel Stenmark Grahn
Poeter.se

RSG privat foto.. Vy över Stöde