Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Signalfel

Signaler normalt, slås oftast ut nuförtiden där på grund av missförstånd inte getts tid för åtgärder där man inte lyssnat in i helhet i oftast enkla lösningar. Detta som ett brev på posten har i stor utsträckning orsakat ond bråd död som följd för många.

**- Tänk om vi människor kunde sträcka oss till att förstå istället för att misstolka hur mycket enklare att leva i skulle världen inte vara då. Så abrupta sorgliga skeenden som sker där ekonomi och intressen för människors säkerhet fullständigt spårat ur.

-- Hopp om att inte vara orsak till att normala signaler som inte för tillfället fungerar, som leder till fruktansvärda konsekvenser inte inträffar.

** - Boxningsringen.. Bildliges talat behöver folk in i boxningsringen lite mera emellanåt då och då för att bolla sina spörsmål med någon som lyssnar som kan förstå och är beredd i att ge en hjälpande hand för man är ju fler än en på banan som i en boxningsring där signalsystemet för tillfälletslagits ut, så därför lever i hoppet om att ödmjukhet och acceptans blir mera synligt ibland oss. 


RSG 6-8-2022

RSG privat bild Juli 2022. Varsågod jag bjuder på hjortron från myren, nått syltaktigt blir det.