Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Ständigt nya ticketag

(Ständigt nya tider minuter nya sekunder 
..Ticketag )

***
Utnötta, flytt gammalt som varit;
Nya in grytt gamla
 som farit 

.* Famlande svinnet
Farbroders gåva
Nyare gången nyvisare;
lova

* Blivit som nya gammalt som gått
Bad som välsignat gåvan fått
Aktsamt hantera stunder invigda
...Visare..
varligts hanteras
inskrida

/Tidernas visare ständigt i nya/
RSG 9-8-2022

RSG privat… Gammalt i nytt.