Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Hörna på myren

/I en hörna ute på stora myren likt utskjuten med familjen
kände mig minst sagt som en höna som försökte i munnen
att ordna med tuggan rätt i min mun/

På sportradion "en hörna"! ..

**
Skjutets resultat!
…. Hamn ande i en hör.. na
Som till sist kom att bli
...en höna
Hööö... höna i en hörna

.. Förargligt!
RSG 13-8-2022

RSG privat foto …här kunde man se rapphönor med annat😄