Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Framtidstro på landet

En generell skrivelse!!! Framtidstro är ett ord som klingar på ett tingliv för landets välsignelse. Om om inte?!!... Om inte en tro som fungerar så finns ingen framtid. Finns ett något större; Tro i något på högre som lagt pusselbitarna där lagt kort ligger ett / en som följer och för den delen även står upp och räcker handen, någon, som torkar tårar och deltar i personers pil riktning positiva som negativa leder/ led framåt, (en positiv ledare och skapare) då finns större förutsättningar i att mota olle vid grind för exempelvis psykisk ohälsa. ”Vi ska gå hand i hand genom livet…” Att till exempel gräva i jorden med skit tillsammans under naglarna är ett ljuvt liv på landet som ger en positiv tillfredsställelse av närhet på allt omkring, som rör sig i av livet i skogen och att kunna få röra sig i. Det är såklart inte så att livet är beroende av enbart skit under naglarna för att må bra tillsammans men med stenar rösen natur djur som höns 🐔 intill dikesrenen pickandes efter vägen 🐄  tjurar och övrigt trevligt som dela sorger så kan det vara ett av stor trivsel ting av vikt i guld på betydelse.

RSG 9-9-2022

RSG foto privat: Lägger märke till placerade gula inlägg av löv i björken, på lovande gröna blad i kommande vårtid.