Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Ramla inte ner

Ramla inte ner i fekal brunnen där det finns brunnar av dynga lite var stans som går att falla ner i. Och livet är väl ändå mera värt än att sitta vid randen på stupet till en brunn och passa inflödet som inte för tillfället levererar och som sinar, och vem vet om man kommer upp ifall man ramlar i. Titta är såklart alltid klokt, sortera, skilja, lämna; men för den skull så se till att inte sälja själen för räven.
(Räven ylar i varningar och det hörs)

RSG 11/9 2022

RSG privat 2020