Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Sårbar

/Våga vara sårbar/
- Min egen tolkning av sårbarhet!
Att våga vara sårbar påvisa naturligt sina svaga som starka sidor, känslor, reagera vilket än (hon eller han blomma) gillar jag som en god egenskap och har alltid gjort. Sårbarhet ger en sammantagen helhet på hur människan fungerar. Någon sa ”tiga ihjäl” men det är befängt och odlar i djupet av en själ, kyla, likgiltighet sorger..mm.
Den som inte kan hantera sin sårbarhet (bara följa John) anser jag har lättare för att bli sjuk. Ur en av mina dikter genom åren "ut med smärtan och sorgen".
Följa hjärtats spontana rörelser intuitivt t.ex. dansa sjunga ha kul och unna sig vid tillfällen det kommer ännu mera framöver att vara ett av mina verktyg hos mig. Wow  

*/ Grattis till de som vågar vara sårbara vågar visa sina känslor och reagera./* 
-Gogglade på sårbarhet! 
Motivation.se Citerar.. "Sårbarhet handlar om att exponera sig och göra sig synlig. Vår rädsla för att bli dömda av andra människor leder dock ofta till att vi ikläder oss en rustning som ska skydda oss mot all sårbarhet; en rustning som kan bestå av exempelvis perfektionism, cynism eller likgiltighet."
/ Rakel Stenmark Grahn 28-9-2022

RSG privat 09-2022. Natur som sårbar rundgång för ny vårtid årgång skiftningar i sin höstskörd här.