Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Utan filter

/Generell skrivelse i särskilt de sista åren på reflektioner! Så klart en ordning och hyfs, det har jag inget emot och som är min strävan, men är man ett naturbarn där känslor kan spela en spratt så är man ...!;/
**
Vems fel skuldbelägga!. Ja än sen visst är det så ifrågasätta djupdyka bedöma. Men varför till rätta om allt vända stenar ja det kan ju vara värt ibland reda ut vad som skedde där det alltid finns orsaker (personligt); men att låta tiden ha sin gång kan nog många gånger vara ett bra och nog så gott hjälpmedel. 


Landa; ..Möjligen behöver landa i det som händer låta sjunka in (men då kommer tålamodet och skrivklådan som här; ”chit också” som brukligt) som, i slutändan ändå syftet gott klimat. 


*Någon sa nyligen vi är citerar ungefärliga uttrycket likt "förlorade ” i felsteg ständigt,,, alltså vanliga dödliga på fel och brister för att få en acceptans för den vi är..
*
- Utan filter..Vi människor sitter i samma båt oftast rika som mindre men kan vi inte (sakligt) resonera, låta tårar, glädje förlåta och så vidare (utan filter) ja vad har vi då?...

**Man lär sig mycket av att möta människor ständigt i nya bekantskaper lära känna**

/ Rakel Stenmark Grahn 2022

*******
Citat- Sång! Tänker på en sång 
” Man ska leva med varandra Trio Me’ Bumbas” Jag hör den ofta av platser där jag befinner mig.

Man skall leva för varandra
Och ta vara på den tid man har
Man skall leva för varandra
För en gång har man bara
Minnnen kvar *
Det bara händer I levets spel
Att lyckan vänder
Och det blir gräl.
Det finns en mening med allt som sker
Men hårda ord gör problemen fler och fler
*
Vem kan förklara och ge ett svar
På alla frågor som vi gämnt har
Att vara vänner är blott en del
Och man kan lära sig utom varandras spel
*
Man skall leva för varandra
Och ta vara på den tid man har.
Man skall leva för varandra
För en gång finns bara minnen kvar
Man skall leva för varandra
Och ta vara på den tid man har.
För en gång finns bara minnen kvaaaaar.

Foto Rakel S … Utan inrutade luftfilter…