Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Foto privat Rakel Stenmark Grahn

Förkolnade rester

/Samspelet i skrift på inlägg poeter.se och här
min hemsida kan variera men är mina egna skrifter./
******
Förkolnade rester
Knaster pyr som pyrande, förkolnad

Lågan i fyr genom syrar konstruktions 

Panels uppsättnings 
segment 
intill

som genererar

nytändning i att sättas i spel Naturligt 
krokigt träiga pyra stickor 

knastrandes i tuttande
intilliggande klamp ved 

Syror, förkolnade rester, svarta, 
kolor,
runt där inne förkolna ser..Brandfyrar i makligts som skruvar..

In sig, nu och fram ännu mera av ger

Värme där inte fryser

/

Rakel Stenmark Grahn
5/10 2022