Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Våra bin i naturen att vårda

Våra bin i naturen att vårda
Bin förenas i vinterklot: Ca på ett år ungefär 10- 20000

( osäker på antal här ) med sin drottning som har tagit skydd för vintern där bina formerar sig i små mindre grupper inne i bikupan. Under hösten dör hanarna och den gamla drottningen som fått signaler av årstidens växlingar att nu dax att dö.

* Drottningen: Är det största biet och kan leva upp till fem år som med sina arbetsbin befinner sig mitt i kupan och behöver inte känna kyla serveras av drönarna.

* Nya drottningen: (den bästa) som dragits upp av arbetsbin gottar sig nu inne i klotets mitt. 

* Sjunkande temperatur: När temperaturen mot hösten sjunker förenas samhället i ett löst sammansatt klot för att så småningom komma närmare varandra i vinterklot inne i kupan. 

* Drönarna ”hanbin”: Gamla drönarna är mot hösten utslängda där nya drottningen i kupan nu gottar sig och skyddas i mitten av bygget med nya arbetsbin för ny äggkläckning kommande vår. 

* Sista och ny magtömning: Flygfäna våra bin gör sin sista magtömning i oktober där nystart i magtömning sker i mars/april nytt år.

* Tillsammans: Våra bin med arbetsbin som sitter ytterst på vinterklotet kommer nu att förena sig tätt samman som i en mindre rund boll där de nya arbetsbinas arbete utgörs i att vibrera med sina vingar för att hålla värme i kupan. Drottningen och arbetsbin kommer att samarbeta i en ny vår. 


/Rakel Stenmark Grahn 

9/10/2022

Rakel Stenmark privat foto.. Plastbin vi fick genom biodlingen