Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Nämnaren


/I tänket täljare som nämnare...
Googlat
Ett bråktal är ett sätt man kan skriva en andel på med en division. Bråktalet består av en täljare och en nämnare som beskriver hur många delar av en helhet man har. Bråktalet skrivs på formen ba eller a / b a / b a/b där täljaren är överst och nämnaren är under bråkstrecket.5 apr. 2022 https://www.pluggdriven.se › braktal Tal i bråkform (Täljare och nämnare) - Pluggdriven/

***Diktstrof: Täljaren förtäljer 

vill förtälja i kårar;... varma som kalla 
kårar rygg en alen

som lättare eller svårare tar 
eld och tänder i kaminen;

Nämnaren som nämner i under .... där;
..Täljaren över...
matematiska under genier trygg en

/Rakel Stenmark Grahn 15-10-2022

Rakel Stenmark Grahn privat.. Kårar som lättare tar eld