Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Int i hàl dä

...En kär  vän vilken än... på ungefärlig tydelse!
*Håller sig inne i snö yran det är så mycket snö ute på vägarna, men
jag bemödar mig och gillar vännen ändå.
Hur har du det? Arbeta inte ihjäl dig med snön*
***
...Änklingen
Vell int hitåt i snöyra måddit på vegan
män jä evläs å älskn, 
ändå

Hörrä erä?
Arbet int i hàl dä.... ve snøn

Rakel Stenmark Grahn 22-11-2022

Rakel Stenmark privat