Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Köpa in

" Det köper" ett uttryck; Men kan man köpa vad som helst!?
I dag efter pandemi och nu kriget i Ukraina har tumskruvarna för flesta av oss att köpa skruvats åt.
*Omvärdera tänka om: Människor i stort har fått känna av börsen att den kommit i hål bildliges där felaktigt runnit ut pengar, blivit tvungen tänka om värdera om sina, bland annat, inköp. Kung slav rik som tyvärr fattig har drabbats mer eller mindre sådana tider slagit hårt mot flesta. Man kunde ju hoppas att de som ligger på miljoner i kassakistan på pengar och värden  spontant tänka om man får hoppas att de ger till behövande ( kanske gör de det) satsar på viktiga samhällsstrukturer som ex.v. på vård skola och omsorg.

*Värdemätare: Värdemätaren kikar jag på som vad i att värderas i höga värden vilket omfång omfattar värdemätaren har och till vilka går miljoner dollar och miljarderna?
*Personligen kommer jag något mer att besöka till exempelvis riamissionen sekondhand m.flera. Här kan jag köpa in på behov prylar med värde och kvalitet i kläder som kan vara helt nya köksredskap som till exempel gammeldaxa matskedar som jag nyligen köpte in.
*Samvete . Även om tyvärr chefer i sådana företag kan sko sig felaktigt på andras slit och arbete så stöder jag generellt sådana verksamheter. Man får hoppas att folk i högre sfärer besitter och har samvete och är seriösa som en sa " ärlig kudde är skönast att ligga på"
*Jag vill tro på människor även ha kvar min barnatro i framtiden. Hopp om kärlek mellan folk och folk.
Rakel Stenmark Grahn
23-11-2022

Rakel Stenmark privat foto ljuset 22-11-2022