Min webbsida

Rakels Hemsida

Min webbsida

Rakels Hemsida

Hemsidan
Oj

Brinner

Eget foto
..Brand i skog som stubbar
som snubbar egon
** En eld
föråldrade stubbar ...
brand, äldre snubbiga som egon som
...Inget konstigt
omvandlande inpyrda
Livsbrand som är
Branden spår..i ….
...Sanden

Livets sand i brand lever
just som sitt nu och här

RSG juni 2022

Foto privat Rakel Stenmark